Nowy numer 49/2023 Archiwum

Tekst jednolity statutu Fundacji Gość Niedzielny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja GOŚĆ NIEDZIELNY.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
 3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i placówki, a w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
 3. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.

 

§ 4.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Fundator może modyfikować cele Fundacji w trakcie jej trwania

 

 § 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

« 1 2 3 4 5 »

Kontakt

 

Fundacja Gość Niedzielny

ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
+48 (32) 251 18 07, faks (032) 251 50 21

 

Wesprzyj nas:
77 1500 1445 1214 4007 4690 0000

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ ONLINE